Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TUMPACH, Miloš. Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva [elektronický zdroj]. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Peter Dvorák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. e-kniha 105 s. [7,41 AH]. ISBN 978-80-225-4591-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  Odznačiť vybrané:   0