Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HANULÁKOVÁ, Eva. K vybraným oblastiam marketingu z pohľadu cirkulárnej ekonomiky. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 53-64. VEGA 1/0380/17.
    článok

    článok