Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUTLÍK, František. Interkultúrna komunikácia ako prevencia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 109-116.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0