Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LABUDOVÁ, Viera. Súčasný stav sociálneho bývania na Slovensku. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 26-37 online. VEGA 1/0102/16.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0