Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PETRÍKOVÁ, Lucia. Proces riadenia v pracovných vzťahoch. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 6, s. 73-75.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0