Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-10 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0