Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Posúdenie súčasných možností aplikovaného výskumu v rámci Fraunhoferovej spoločnosti pre oblasť ľahkých kovov : štúdia. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2013. 39 s. [1,95 AH].
  Odznačiť vybrané:   0