Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VANKOVÁ, Lucia. Daň z príjmov – príklady problematických okruhov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 5, s. 19-28.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0