Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KURDELOVÁ, Ľubica. Vplyv kultúrnych rozdielov na komunikáciu. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 70-84 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0