Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PATÉ, Magdaléna. Interkultúrny prístup v didaktike cudzích jazykov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 143-149 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0