Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TUHÁRSKA, Zuzana. Možnosti skúmania odborného právneho textu prostredníctvom korpusovej analýzy. In Od textu k prekladu VIII. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. ISBN 978-80-7374-095-5, s. 174-185 online. APVV-0226-12.
    článok

    článok