Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VAJIČKOVÁ, Mária - ĎURICOVÁ, Alena - TUHÁRSKA, Zuzana. Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. Recenzenti: Peter Ďurčo, Zuzana Bohušová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied, 2009. [110 s.] [5,50 AH]. ISBN 978-80-8083-834-8.
  Odznačiť vybrané:   0