Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KRIŽAN, Martin. Vybrané právne aspekty kryptopeňazí. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 134-149.
    článok

    článok