Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PETIK, Lukáš. Ekonomicko - environmentálne aspekty využitia tuhého alternatívneho paliva vyrobeného z odpadu v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 53 s.
    kniha

    kniha