Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUTLÍK, František. Starí verzus mladí alebo medzigeneračná mediácia na pracovisku. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 11, s. 87-94.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0