Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KORENÁ HILLAYOVÁ, Michaela - GIERTLIOVÁ, Blanka - HOLÉCY, Ján. The Possibilities of Forest Land Valuation for Accounting Purposes. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 234-243.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0