Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Novinky v používaní pokladnice E-kasa klient. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 7-8, s. 2-3. APVV 16-0602.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0