Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. DANCÁKOVÁ, Ivana. Komparácia sociálnej inklúzie migrantov: Švédske kráľovstvo a Nemecká spolková republika. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 99-106.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0