Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MAZÚCHOVÁ, Ľudmila - LUČANSKÁ, Zuzana. Ponuka vybraných služieb pre hostí generácie Y v hoteloch na východnom Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 127-136.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0