Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora. 12x ročne. Dostupné na : <http://web.sopk.sk/download.php?sekcia=151> ISSN 2644-4518.
    elektronický časopis

    elektronický časopis

  Odznačiť vybrané:   0