Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LUKÁČ, Jozef - STAŠKO, Martin. Prierez uskutočnených výskumov pri meraní dopadov IAS/IFRS na finančnú výkonnosť podnikov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 2, s. 21-29. I-19-110-00.
    článok

    článok