Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladnice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 80-82 online.
    článok

    článok