Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LIKAVSKÝ, Peter - POLJAKOVÁ, Michaela - KOCH, Martin. Geografia, geografické vzdelávanie a kritické myslenie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258, 2019, roč. 27, č. 1, s. 13-20.
    článok

    článok