Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GENDOVÁ RUZSÍKOVÁ, Kristína. Differences in Agricultural Support between Countries – The OECD Measurement. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-5452, 2019, roč. 16, č. 1, s. 10-14.
    článok

    článok