Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VÁLEK, Juraj. Opatrenia vlády v súvislosti koronavírusom v oblasti dane z pridanej hodnoty. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 4, s. 5-8.
    článok

    článok