Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky z 23. decembra 1991 č. 43/1992 Zb. ... In Poradca. - Žilina : Poradca, 1999. ISSN 1335-1583, 1999, č. 11, s. 198-202.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0