Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. ... In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 1999. ISSN 1335-9568, 1999, roč. 6, č. 15, s. 222-228.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0