Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ZAČKOVÁ, Katarína. Ochranári žiadajú prehodnotiť koncepciu výstavby vodných diel. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2000. ISSN 1335-0684, 12. januára 2000, roč. 10, č. 2, s. 14A.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0