Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. NACHTNEBEL, Hans P. - PETROVIČ, Pavel. Od Hainburgu po Freudenau. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 1999. ISSN 0322-886X, 1999, roč. 42, č. 11, s. 12-14.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0