Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva č. 540/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon). In Finančný radca. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2000. ISSN 1335-3861, 2000, roč. 2, č. 14-15, s. 53-54.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0