Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HAMARA, Tomáš. Tomáš Baťa - priemyselník svetového mena. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2002. ISSN 1335-4582, máj 2002, roč. 4, č. 10, s. 71-79.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0