Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠULC, Zdislav. Ekonomické problémy spojené s rozdělením ČSFR. In Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003. ISSN 1212-3951, 2003, roč. 6, č. 1, s. 4-9.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0