Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Ekonomika poľnohospodárstva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 4x ročne. ISSN 1335-6186. Dostupné na : http://www.vuepp.sk/ep.htm
    časopis

    časopis

  Odznačiť vybrané:   0