Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva. Význam pôsobenia finančnej a prevádzkovej páky a jej využitie vo finančnom riadení podniku. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2011. ISSN 1336-5711, 2011, č. November. Názov z titulnej obrazovky.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0