Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BAŠISTOVÁ, Alena - OLEXOVÁ, Cecília - STANKOVIČ, Lýdia. Spoločensky zodpovedné podnikanie s dôrazom na sociálnu oblasť. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, cop. 2011. ISSN 1805-0603, 2011, roč. 1, č. 2, s. 5-13 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0152793/2011-2.pdf>
    článok

    článok