Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SAXUNOVÁ, Darina. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok – aktivácia úrokov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 5, s. 47-56.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0