Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VEVERKOVÁ, Ingrid. Predkladanie informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1-3.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0