Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TOKÁROVÁ, Mária. Logicko-historický a komparatívno-dynamický prístup k teórii konkurencie a protimonopolnej politiky. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Marec 2013, roč. 6, č. 1, s. 116-129. VEGA 1/0103/12.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0