Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ONDREJKOVÁ, Zuzana. Súčasný stav a tendencie vo vývoji svetového hospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Tokárová. Bratislava, 2013. 53 s.
    kniha

    kniha

  Odznačiť vybrané:   0