Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora – Fáza jedna. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 10, s. 3-8.
    článok

    článok