Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MRÁZIKOVÁ, Janka. Krátkodobé záväzky účtovnej jednotky. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 2-3, s. 47-49.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0