Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ČERVENÁ, Karolína. Zdaňovanie na území Slovenska v historickom kontexte (s akcentom na priame dane). In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 26-45 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0