Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Právo na informácie verzus právo na ochranu autorských práv. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 7-8, s. 22-25.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0