Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 7-11.
    článok

    článok