Predregistrácia

Formulár na predregistráciu používateľa do knižnice. Predregistrácia slúži na zefektívnenie úkonov potrebných pri registrácii. Registrovaným používateľom SEK sa stanete až podpisom na Prihláške používateľa (osobne v Požičovni, 2. poschodie).

Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov
Polia označené znakom * je nutné vyplniť.

Osobné údaje

(Zadajte dátum vo formáte DD.MM.RRRR)

Trvalé bydlisko
Kontaktná (prechodná) adresa
Ďalšie údaje
Prístupové heslo

Heslo zadajte bez diakritiky. Min. 6 znakov.

Captcha