Výsledky vyhľadávania

  1. DEMJANOVÁ, Lucia. Inovácie vo vzdelávacích inštitúciách - aplikácia nových metód v hodnotiacej fáze pedagogického procesu v manažérskych predmetoch. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 98-107.
    článok

    článok