Výsledky vyhľadávania

  1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA : projekt č. 3/6205/08. Bratislava, 2010. 20 s. KEGA 3/6205/08.
  2. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia : ročná správa o riešení projektu KEGA : projekt č. 3/6205/08. Bratislava, 2009. 10 s. KEGA 3/6205/08.
  3. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia : ročná správa o riešení projektu KEGA za rok 2008. Bratislava, 2008. 8 s. KEGA 3/6205/08.