Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriObchodná fakulta EU
  OBF
  EUBOBF
  Obchodná fakulta, Bakalárske štúdium v Nových Zámkoch
  OF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (897) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (41) - súbor autorít korporácií a akcií
  (9) - dodávateľ
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (129) - KNIHY
  (1) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovObchodná fakulta EU
  Odkaz pozriakronym : EUBOBF
  Pozri tiež Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (5) - súbor autorít osobných mien
  (7) - pracovisko
  korporácia

  korporácia

 3. NázovObchodná fakulta EU. Katedra hospodárskej diplomacie ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra hospodárskej diplomacie OBF EU
  OBF KHD
  KHD
  KHD OF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 4. NázovObchodná fakulta EU. Katedra informatiky obchodných firiem ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra informatiky obchodných firiem OBF EU
  KIO
  EUBOBFKIO
  OBFKIO
  KIOF OF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - súbor autorít korporácií a akcií
  (394) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 5. NázovObchodná fakulta EU. Katedra marketingu ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriOBF KMA
  Katedra marketingu OBF EU
  KMA
  EUBOBFKMA
  OBFKMA
  Obchodná fakulta. Katedra marketingu
  KMr OF
  Katedra marketingu
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (199) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (31) - ČLÁNKY
  (11) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (52) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 6. NázovObchodná fakulta EU. Katedra medzinárodného obchodu ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra medzinárodného obchodu OBF EU
  OBF KMO
  KMO
  EUBOBFKMO
  OBFKMO
  Obchodná fakulta EU, KMO
  KMO OF
  KM OF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (116) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - súbor autorít korporácií a akcií
  (35) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 7. NázovObchodná fakulta EU. Katedra obchodného práva ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra obchodného práva OBF EU
  KOP
  EUBOBFKOP
  OBFKOP
  Obchodná fakulta EU, KOP
  KOP OF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - KNIHY
  (358) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 8. NázovObchodná fakulta EU. Katedra služieb a cestovného ruchu ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra služieb a cestovného ruchu OBF EU
  OBF KSC
  KSC
  EUBOBFKSC
  OBFKSC
  KSaCR OF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (74) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (37) - ČLÁNKY
  (4) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (16) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 9. NázovObchodná fakulta EU. Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF EU
  KTK
  EUBOBFKTK
  OBFKTK
  Obchodná fakulta EU, KTK
  KTaKT OF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (3) - KNIHY
  (704) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 10. NázovObchodná fakulta EU. Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriVýskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania OBF EU
  EUBOBFVIO
  VIOUP OBF EU
  VIOUP
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  korporácia

  korporácia