Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriPodnikovohospodárska fakulta EU
  PHF
  EUBPHF
  PHF EU Košice
  The Faculty of Business Economics Košice
  PHF
  Faculty of Business Economics with Seat in Košice
  University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (24) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (487) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (170) - ČLÁNKY
  (66) - súbor autorít korporácií a akcií
  (11) - dodávateľ
  (19) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (99) - KNIHY
  (16) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra cudzích jazykov ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra cudzích jazykov PHF EU
  KJA
  KCJ
  EUBPHFKCJ
  PHFKCJ
  KCJ PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  novšie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra informačnej a jazykovej komunikácie. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - dodávateľ
  korporácia

  korporácia

 3. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra ekonómie ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra ekonómie PHF EU
  KEK
  EUBPHFKEK
  PHFKEK
  KE PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (6) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (10) - KNIHY
  (945) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 4. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra finančného riadenia podniku ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra finančného riadenia podniku PHF EU
  EUBPHFKRP
  KFRP PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra účtovníctva a financií. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (1) - KNIHY
  (382) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 5. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra hospodárskej informatiky a matematiky ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU
  KIM
  EUBPHFKIM
  PHFKIM
  KHIaM PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  novšie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (10) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (3) - KNIHY
  (278) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 6. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra informačnej a jazykovej komunikácie ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU
  EUBPHFKJK
  KIaJK PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra cudzích jazykov. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (8) - KNIHY
  (50) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 7. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra kvantitatívnych metód PHF EU
  EUBPHFKKM
  KKM PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra hospodárskej informatiky a matematiky. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (30) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (21) - KNIHY
  (163) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 8. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra manažmentu ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra manažmentu PHF EU
  KMA
  KM PHF
  KManaž PHF
  EUBPHFKMA
  PHFKMA
  K manaž PHF
  Katedra manažmentu
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (52) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (5) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 9. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra marketingu a obchodu PHF EU
  Katedra marketingu PHF EU
  KMR
  EUBPHFKMR
  PHFKMR
  KMrO PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  novšie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - KNIHY
  (890) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 10. NázovPodnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra obchodného podnikania ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriKatedra obchodného podnikania PHF EU
  EUBPHFKOP
  KOP PHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Košice, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu. (Košice, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - KNIHY
  (414) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia