Výsledky vyhľadávania

 1. NázovŽilinská univerzita v Žiline ((Žilina, Slovensko))
  MestoŽilina
  Odkaz pozriUniversity of Žilina
  University of Zilina ((Zilina, Slovak Republic))
  Pozri tiežskoršie záhlavie : Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (10) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vydavateľ
  (7) - dodávateľ
  (12) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (51) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovŽilinská univerzita v Žiline. Detašované pracovisko Košice ((Košice, Slovensko))
  MestoKošice
  Odkaz pozriŽilinská univerzita v Žiline, Detašované pracovisko Košice
  Pozri tiežnadradený termín : Žilinská univerzita v Žiline. (Žilina, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  korporácia

  korporácia

 3. NázovŽilinská univerzita v Žiline. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ((Žilina, Slovensko))
  MestoŽilina
  Odkaz pozriFakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
  Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina
  Pozri tiežnadradený termín : Žilinská univerzita v Žiline. (Žilina, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 4. NázovŽilinská univerzita v Žiline. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ((Žilina, Slovensko))
  MestoŽilina
  Odkaz pozriFakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
  Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications ((Zilina, Slovak Republic))
  Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, University of Zilina
  Fakulta PEDAS
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Oddelenie komunikácií
  Pozri tiežnadradený termín : Žilinská univerzita v Žiline. (Žilina, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - dodávateľ
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 5. NázovŽilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky ((Žilina, Slovensko))
  MestoŽilina
  Odkaz pozriFakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
  Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina
  Pozri tiežnadradený termín : Žilinská univerzita v Žiline. (Žilina, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - dodávateľ
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (3) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 6. NázovŽilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta ((Žilina, Slovensko))
  MestoŽilina
  Odkaz pozriStrojnícka fakulta Žilinskej univerzity
  Pozri tiežnadradený termín : Žilinská univerzita v Žiline. (Žilina, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - dodávateľ
  korporácia

  korporácia

 7. NázovŽilinská univerzita v Žiline. Univerzitná knižnica ((Žilina, Slovensko))
  MestoŽilina
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 8. NázovŽilinská univerzita v Žiline. Ústav súdneho inžinierstva ((Žilina, Slovensko))
  MestoŽilina
  Odkaz pozripodradený termín : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerity v Žiline
  Pozri tiežnadradený termín : Žilinská univerzita v Žiline. (Žilina, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (9) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (3) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia